Barger-Compascuum
Tocht: 212(12)
Bezocht op: 2 april 2014
Provincie: Drenthe

Het verlengde Compascumkanaal wordt hier onderbroken door de hoofdweg van Barger-Compascuum. Binnenkort is het hier kermis, maar het aantal attracties beperkt zich tot drie. Een groepje jongens staart vol verlangen naar de botsauto’s en de ouders van een meisje in een rolstoel komen ook even kijken. Het is een bleek meisje zonder haar, maar haar ogen lichten op.
De kerk op de hoek is nogal groot uitgevallen en verderop staat de school, het buurthuis en de kinderopvang. Volgens een oud-onderwijzeres is er eigenlijk weinig veranderd in al die jaren. Zelf stond ze hier maar kort voor de klas. Het stuifsel van het veen irriteerden ernstig haar huid.
Bij het kinderdagverblijf heeft men de was buiten te drogen gehangen. Rijen kleine onderbroekjes in vele kleuren fleuren de speelplaats op. Bij de molen is Nationaal Veenmuseum. Het is nog gesloten, maar het hek staat open. Enkele karakteristieke huizen van elders zijn hier weer opgebouwd en er loopt een treintje. Café Veenlust stamt uit Buinerveen en werd daar in 1983 afgebroken. Op het bordje staat vermeld, dat cafés een ontspanningsfunctie hadden. De inrichting was sober en de keuze beperkt. Over de ellende van drankmisbruik wordt geen melding gedaan.