Lelystad-Haven
Tocht: 205(5)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland

De weg van Lelystad-Centrum naar het IJsselmeer is voor fietsers niet eenvoudig. Slechts de dalende zon geeft richting en dat is nodig omdat veel straten in de woonerven zijn opengebroken. Gemaal De Wortman wordt dan ook met enige opluchting waargenomen. Samen met 2 andere gemalen heeft de Wortman in 9 maanden het oostelijk deel van de Flevopolder drooggemalen, In 1956 was de ringdijk klaar, in 1957 was de polder droog en in 1962 werd de eerste grond verpacht. In de tussentijd werd riet gezaaid, een goede manier om water aan de bodem te onttrekken en de structuur te verbeteren. Aan de haven staan nog de eerste huizen van de werkers met hun lage daken en typerend metselwerk. De haven was de uitvalsbasis voor de inpoldering. Een vrachtboot passeert de sluis en verderop wachten plezierjachten op de volgende zomer. Rond ít Bovenwater heeft men de nieuwe nieuwbouwhuizen gegroepeerd. Zo aan het water en met de Oostvaardersplassen achter de Knardijk is het goed leven in Lelystad-Haven.