Lekkum
Tocht: 190(22)
Bezocht op: 5 juni 2013
Provincie: Friesland

Lekkum ligt vlak boven Leeuwarden, maar is een echt dorp gebleven. De kerk en het kerkhof liggen op een terp en de straat Terp 81 loopt naar beneden. Voor een groot wit huis met roodwitte luiken staat een klein standbeeld. Het is een vogel, maar dan met een bril, een vlinderdas, een wandelstok en een professorenmuts. De toelichting is in het Fries, maar wel te ontcijferen. Het gaat over de bijnaam van de Lekkumers. Die worden Kobben genoemd. Een beroemde Kobbe was Everweinus Wassenbergh een letterkundige, die in 1742 hier het levenslicht aanschouwde. In een zijstraat praat een druk gezelschap. De zoon des huizes is geslaagd voor zijn eindexamen en dat mag iedereen weten. Richting Leeuwarden zwaait De Huismus de fietsers uit. Het is een uitbundige paarse boerderij.