Finkum
Tocht: 190(8)
Bezocht op: 5 juni 2013
Provincie: Friesland

Het dorp is langgerekt en loopt evenwijdig aan een vaart. Die vaart is onlangs uitgediept voor plezierjachten en er is zelf een kleine haven aangelegd. Er ligt één roeiboot, maar wel een groot ijzeren anker. “It Soardok” is tevens speelplaats voor kinderen en dus verboden voor honden. Die hebben hier echter wel de ruimte. De kerk is oud en bijna verscholen tussen de bomen. Op de kleine begraafplaats rust “us omke “ Johannes Dankert.