Cornjum
Tocht: 190(5)
Bezocht op: 5 juni 2013
Provincie: Friesland

Bij binnenkomst ontmoet men twee gebogen ijzen palen. Ze verwijzen naar een ophaalbrug (een flapbrège), die tussen 1891 en 1964 de verbinding vormde tussen Jelsum en Cornjum. De brugbogen zijn gepromoveerd tot een kunstwerk en wijzen de richtingen aan van de twee dorpen. Door de vaart werd vroeger de grond vervoerd van de afgegraven terpen. Op het plaatsnaambord staat de Friese versie bovenaan: Koarnjum. Langs de weg staan veel kleine huisjes ten teken, dat men hier ook arme tijden heeft gekend. De kerk staat natuurlijk op een restant van een terp en een naastgelegen huis draagt typerende gebogen zonneschermen. Bij een grote boerderij zijn de schuren wat in verval.