Ruischenbrug
Tocht: 176(1)
Bezocht op: 27 november 2012
Provincie: Groningen

De brug gaat over het brede Eemskanaal. Aan het verloop van de enige straat is te zien, dat de oorspronkelijke brug op een andere plaats heeft gelegen. Een bedrijf in dakbedekking heeft zich aangepast aan de toekomstige schaarste aan energie en plaatst nu ook zonnepanelen. Een wit huis is in feestelijke kleuren geschilderd en voor de deur staat een soort trommel, waar fietsen gestald kunnen worden. Het schuurtje is inderdaad wat aan de krappe kant. Een grote boerderij van karakteristieke rode baksteen ligt wat achteraf maak maakt samen met het huis op een terp het dorpsbeeld compleet.