Oosterblokker
Tocht: 175(21)
Bezocht op: 16 november 2012
Provincie: Noord-Holland

Ooit hoorde Ooster- en Westerblokker bij elkaar. Het was een lange lintbebouwing met veel grote stolpboerderijen. Bij de Hollandse Hoeve staan er drie op een rij. In de loop der jaren zijn er in de tussenruimten andersoortige huizen gekomen. Omdat het geld toentertijd bij de boeren zat kon er in Oosterblokker een grote kerk worden gebouwd. Ook de naastgelegen pastorie mag er wezen. Omdat het Katholieke geloof hier in de streek in trek bleef, kwam er ook een Katholieke kerk. Die kreeg de ruime naam van Onze Lieve Vrouwe Visitatie. Maria zelf wacht de bezoekers op boven de ingang. Een echtpaar stapt net uit de buurtbus. Ze trekken grote koffers op wieltjes achter zich aan. Ze hebben een kleurtje, opgedaan op de Canarische eilanden. Ze willen nu snel naar huis.