Hem
Tocht: 175(7)
Bezocht op: 16 november 2012
Provincie: Noord-Holland

Een kunstenaar metselde ronde muurtjes om bomen in een tuin. Volgens een mevrouw op een fiets was het het werk van kunstenaar Geerling en de tuin was van zijn zoon. Bij een bedrijf in bloembollen gaat het metselwerk verder in een afwisseling van gewone en geglazuurde stenen, Een Boeddha geeft het geheel een sireen karakter. Bij de kerk staat een ander werk van Geerling, een meisje op een paard met gespreide armen. De kerk bestaat eigenlijk alleen uit een toren. Het gebouw was na de oorlog in verval geraakt en men besloot het te slopen. Nu heeft men er spijt van volgens twee Westfriese mannen. Ze praten over voetbal, maar zijn trots op hun wapperende vlag met gele leeuw en vier blokken als symbool voor de steden Hoorn, Enkhuizen, Medeblik en Schagen. Ze kunnen niet verklaren, waarom hun jeugd zo overvloedig drinkt. Op kermissen maken ze wat lawaai, maar problemen zijn er nooit. Behalve natuurlijk het hoge percentage zelfdodingen in de streek. Ze noemen zo vier, vijf namen van zonen van familie en bekenden. Niemand zag het aankomen. Over problemen praat men hier nu eenmaal niet.