Onderwierum
Tocht: 163(16)
Bezocht op: 12 juli 2012
Provincie: Groningen

Bij een oude windmolen lopen kaarsrechte wegen naar de oever van de Oude Aa. De boerderijen liggen op verhogingen in het landschap. Langs de Oude Aa heeft men fietspaden aangelegd en wordt de fietser begroet door de roep van een tureluur. Het land is hier leeg met in de verte de schoorsteen van een steenfabriek of de toren van Winsum, Bedum en heel in de verte de Martinitoren van Groningen. De wind, die hoort erbij.