Zuidwolde
Tocht: 163(7)
Bezocht op: 12 juli 2012
Provincie: Groningen

Op het pleintje tegenover de school staat een beeldje. Het is duidelijk een boer, die iets plukt. Het bordje verklaart, dat het om de “boeskool” gaat. Een passerende postbode houdt het op boerenkool, maar een bewoner weet zeker, dat om rode en witte kolen gaat. Hiervoor was het land achter de Wolddijk zeer geschikt, omdat er zout in de grond, dat een lekkere smaak gaf aan de kool. In het naastgelegen Bedum maakte men er zuurkool van. Bij het Boterdiep staat de kerk, een mooi boerderijcafé en het brugwachtershuisje. Het is een vaart om ’s winters te beschaatsen. De houten kade heeft men omgebouwd tot een aangemeerde boot. Een mooie plaats om de ijzers onder te binden.