Adorp
Tocht: 163(5)
Bezocht op: 12 juli 2012
Provincie: Groningen

Voorbij de kerk gaat het pad wat omhoog. Adorp ligt op een wierde en dat was ook nodig want de vroegere Hunze meanderde hier vlakbij. Adorp had zelfs een haventje, maar toen het Reitdiep werd gegraven werd de bocht afgesneden. Nu doet men zijn best om hier een drassig vogelgebied van te maken, waar wandelaars niet welkom zijn. Het smalle straatje was ooit de verbindingsweg van Groningen naar het noorden. Een bescheiden huis was de melkfabriek, waar boeren met hun kar of met een juk hun melk kwamen brengen, maar eigenlijk was het een dorp van koemelkers. Dat waren kleinen boeren of pachter, die een paar koeien hielden en de melk uitventen in een wijk van de stad Groningen. Dat was om 3 uur opstaan om dan rond zeven uur de melk te kunnen afleveren. Ondanks het aanlengen met slootwater hadden de koemelkers een goede naam. Ze leverde immers boerenmelk en toen er ooit een tyfusepidemie uitbrak waren niet zij maar de melkfabriek de oorzaak. Ook de eigenaar van “Het Witte Hoes”was naast kroegbaas ook koemelker. Met de komst van grote zuivelfabrieken, kwaliteitsregels en koeltanks was het snel gedaan met dit beroep.