Zevenbergsche Hoek
Tocht: 158(8)
Bezocht op: 16 mei
Provincie: Noord Brabant

Het is een vreemd contrast daar aan de Bloemendaalse Zeedijk. Aan de ene kant op een verhoging in het landschap een historische boerderij achter hoge bomen en aan de andere kant naast de spoorweg de enorme loodsen van de firma Hartog. Achter Zevenbergsche Hoek loopt de hoge geluidswal van de hoge snelheidslijn. In de grond staat een bescheiden gedenksteen. Het is eigenlijk een oude molensteen van maalderij van Run, die tussen 1934 en 1975 meel maalde. Het pand moest in 200 wijken voor de aanleg van de HSL. Aan de rechte Hoofdstraat door het dorp treffen we de kerk, een restaria, een schuur met opschrift De Vlijt, de bijbehorende boerderij , een gesloten herberg, een wit huis met gouden siertorentjes en een afgedankte slijterij.