De Tuut
Tocht: 156(6)
Bezocht op: 19 maart 2012
Provincie: Gelderland

De dijk loopt rechtdoor, maar parallel aan de dijk loopt een smalle dijk langs het Spijkswiel. Aan deze dijk staat een dijkhuis, waar de materialen werden opgeslagen om de dijk te versterken bij hoog water. Het wiel lijkt ontstaan na een dijkdoorbraak, maar volgens een blauw bord zit het wel even anders. Het water kwam hier naar de doorbraak van een oeverwal en toen men de dijk wilde gaan aanleggen. Moest dit dwars door het Spijkswiel en dat was in de middeleeuwen een hele klus. Het witte dijkhuisje was er toen nog niet.