Laak
Tocht: 156(5)
Bezocht op: 19 maart 2012
Provincie: Gelderland

Op weg naar Laak passeert men het Laakse Bos. Het ligt tegen de rivierdijk is nogal drassig. Toch is het blijkbaar groot genoeg voor een hert, want er staat een waarschuwingsbord meteen springende soortgenoot. Op de splitsing wordt een oude boerderij opnieuw gestript. Bij Oma Pietje kan men slapen en ontbijten en verderop staan roodbonte koeien te grazen. Het zijn geen gewone koeien, maar Brandrode Runderen, een bijna uitgestorven ras. Ze werden tot het begin van de 20ste eeuw veel in deze streken gehouden, want ze leverden zowel melk als vlees. In 2001 waren er nog maar 120 koeien van dit soort. Het Geldersch Landschap zette een fokprogramma op met nieuwe bloedlijnen en zo bleef het ras behouden en grazen ze hier nu tevreden rond. Het zonlicht valt op de brandrode flanken van de dieren.