Cruquius
Tocht: 134(2)
Bezocht op: 2 mei 2011
Provincie: Zuid-Holland

Het historische gemaal staat in de steigers. Duidelijk is te zien, dat het water uit het voormalige Haarlemmermeer hoog omhoog gepompt moest worden naar de ringvaart. Het heeft heel lang geduurd tot onder leiding van Koning Willem I er in 1849 voldoende geld was om het meer in te polderen. Dat inpolderen was hard nodig, want het Haarlemmermeer zorgde regelmatig voor dijkdoorbraken en overstromingen. Het water kwam tot aan de poorten van Amsterdam. Uiteindelijk werd gekozen voor stoomgemalen en in 3 jaar tijd werkten drie van deze wereldwonderen het water weg. Zon gemaal kon het werk verzetten van 300 windmolen. De vrijkomende landbouwgrond was welkom, omdat de bevolking weer groeide. Het stoomgemaal werd in 1912 al overbodig en in 1932 sloegen de pompen hun laatste slag. Een hedendaagse stoomploeg zorgt ervoor, dat het gemaal, nu een museum, ook vandaagdedag nog kan dampen.
Het dorp Cruquius bestaat uit wat huizen langs de vaart, enkele zijstraten en een industrieterrein. Bij het hek van een wit huis heeft de bewoner een beeldje geplaatst. Het stelt een poortwachter voor. Dat moet een veilig gevoel geven.