Warmenhuizen
Tocht: 133(17)
Bezocht op: 22 april 2011
Provincie: Noord-Holland

Een lange weg slingert zich door de kern van Warmenhuizen. Warmentuut is de bijnaam. Lang was het een boerengemeenschap en de karakteristieke stolpboerderijen getuigen hier nog van. Op een kleine heuvel staat de oude kerk vernoemd naar de heilige Ursula. Haar beeltenis is terug te vinden naast de rode deur aan de zijgevel. De kerk dateert uit de 12e eeuw en is vandaag open. Er is een tentoonstelling van Russische iconen, waarvan de opbrengst gaat naar het behoud van de kerk. Drie dames waken over de niet-betalende bezoekers. Toch is er een glimp op te vangen van de bijzondere gewelfschildering, aanvankelijk toegeschreven aan Jan van Scorel, maar de eer later teruggegeven aan zijn leermeester Jacob Cornelisz van Oostsanen. In de 19e eeuw verhuisden het gewelf naar het Rijksmuseum, maar in 1960 kwam het weer terug op de plaats waar het hoorde. Na een recente restauratie is het laatste oordeel weer toonbaar. In de kerk staan oneindig lange ladders, nodig om de klokkentoren te bereiken. Er is enige moed voor nodig om ze te bestijgen. De andere Ursula kerk staat wat verder op. Het is het zoveelste symbool van de inhaalslag, die de Katholieken maakten, toen ze halverwege de 19e eeuw weer in het openbaar mochten kerken. Eerst werd een boerderij opgebouwd tot kerk. Later kwam er een zusterhuis, een nieuwe kerk en een klooster. Ze staan er nog.