Mennonietenbuurt
Tocht: 133(12)
Bezocht op: 22 april 2011
Provincie: Noord-Holland

Achter Gemaal R. strekken zich de bollenvelden uit. De bloemtoppen worden machinaal gemaaid. Het gaat immers om de bollen, die massaal naar alle buitenlanden worden geëxporteerd. In de verte is te zien, dat de bollenteelt een grootschalige industrie geworden is. Grote schuren steken af tegen een gekleurde horizon. Op het kruispunt Belkmerweg/Pettemerweg staat een wit huis, dat is opgebouwd uit elementen van verschillende tijden. Het heeft de bijnaam van “Het huis met de 2 gezichten”. Mennonieten zijn Doopsgezinden, die bij Burgervlotbrug een eigen kerk hadden. Boeren huurden van de kerk hun boerderijen en werden daardoor trouwe kerkgangers.