Elp
Tocht: 124(9)
Bezocht op: 10 november 2010
Provincie: Drenthe

Op weg naar Elp staan twee boeren met hun zonen te kijken naar het lossen van de voederbieten. Voor een huis staat een rij pompoenen met uitgesneden gezichten over van Haloween. Elp is een oud esdorp met maar liefs twee brinken. Rondom liggen de boerderijen, de meeste niet meer in bedrijf. Gelukkig is alles opgeknapt en behouden voor het nageslacht.Opgravingen brachten twee boerderijen met bijgebouwen uit de Bronstijd (1200-800 v Chr.) aan het licht. Dit type is naar Elp vernoemd evenals de voorwerpen. Men heeft het over de Elp-cultuur. Elp blijkt vernoemd te zijn naar een boomsoort, die in de natte beekdalen groeide. Oorspronkelijk was Elp in een 8-vorm gebouwd, maar dat is door de aanleg van de rondweg niet meer goed te zien. In de oorlog zijn verschillende boerderijen verwoest door een Engels bombardement. In een open schuur liggen de balen hooi te wachten op de paarden.