Zuidveld
Tocht: 124(8)
Bezocht op: 10 november 2010
Provincie: Drenthe

Het Oranje Kanaal loopt van Hoogersmilde richting Odoornerveen. In 1853 is men begonnen het het graven, nadat ene Jasper Klijn 660.000 gulden wist los te krijgen van investeerders, die dachten hiervan rijk te worden. Door het kanaal zou veen afgevoerd kunnen worden en bovendien ook nog zwerfkeien. Koning Willem III gaf toestemming en zo veranderde het Middenkanaal in Oranjekanaal. De mooie droom kwam echter niet uit. Het kanaal bleef te ondiep en het veen kon niet goed ontwaterd worden. Na 99 jaar werd de maatschappij ontbonden en nam Waterstaat het kanaal over om het in 1976 te sluiten voor de scheepvaart. Nu ligt het er dromerig. De herfstbomen weerspiegelen in het stille water. Ergens langs het kanaal staat een verloren fabriek. Bij de vast brug in Zuidveld moet ooit de melkfabriek gestaan hebben, nu een wat verloren toren. Op de hoek staat een uitspanning, die wacht op het nieuwe seizoen.