Spijk (Lobith)
Tocht: 123(7)
Bezocht op: 29 oktober 2010
Provincie: Gelderland

Bij Spijk komt de Rijn pas echt ons land binnen. Op weg naar Spijk loopt een buis over de dijk. Hierdoor wordt het gewonnen zand naar een hoge berg vervoerd en komen nieuwe recreatiegebieden in plaats van weilanden. Op het industrieterrein liggen eindeloze stapels metalen buizen, meer de fabriek lijkt het slachtoffer van de economische crisis te zijn geworden. De uitlopers van het Montferland komen steeds dichterbij en in de verte staan de kerktorens van Elten en Hoog Elten op Duits grondgebied. Behalve de kerk zijn de meeste huizen van Spijk van beperkte omvang. De grote steenfabriek was vast de grote werkgever voor de inwoners. Hij is nog steeds in bedrijf. Een hijskraan op de dijk is nu een monument geworden samen met het beeld van een steenbakker. Aan de ene kant van de grensweg is alles nog Nederlands, terwijl de overburen duidelijk Duits zijn. Hun vlag wappert naast het huis, de nummerborden zijn verschillend en men kan zich laven in de “Biergarten”.