Kraggenburg
Tocht: 121(4)
Bezocht op: 6 september 2010
Provincie: Flevoland

De huizen, de kerk, de winkels en de kroeg van Kraggenburg stammen allemaal uit de zelfde tijd. Na de drooglegging werden in de jaren 50 en 60 de dorpen gebouwd. Het zijn huizen zonder veel versieringen, al zijn er in de Finsestraat bogen in het metselwerk aangebracht. Op elk dorpplein in de Noordoostpolder staat een standbeeld. Het beeld in Kraggenburg verbeeld schuilende bewoners veilig onder de daken van hun huizen. Het is druk met plezierjachten in de haven, waar een zinloze vuurtoren geen licht geeft. In het Voorsterbos zit een buizerd op een paal en het gemaal hoog boven de Zwolse vaart staat klaar om het lage water naar boven te pompen. In de sluis is te zien hoe groot het hoogteverschil is tussen de polder en oude land. Het gebouw van het voormalige waterloopkundig laboratorium heeft een andere bestemming gekregen. Medewerkers van Nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium houden net hun lunchwandeling en weten wel waar de waterlopen liggen. Tussen de bomen zijn hier en daar de resten van het project te zien. Hier werden ooit de waterstromen van de Deltawerken nagebootst . Ook staat er een machine waarmee golven werden opgewerkt. Nu gaan dergelijke animaties met de computer en worden de vroegere waterlopen steeds meer overwoekerd door het Waterloopbos.