Aartswoud
Tocht: 120(5)
Bezocht op: 25 augustus 2010
Provincie: Noord-Holland


Zoals zovele dorpen hier in de kop van Noord-Holland vormt ook Aartswoud een lang lint van huizen op een hoger gelegen stuk land. Achter boerderij “Het Heuveltje” staat een indrukwekkende hoeveelheid masten, die iets uitzenden of moeten ontvangen. Op de hoek van De Korte Wuiver ligt ussen bomen een boerderij met veel hout en zwart-witte luiken , die hier al eeuwen staat. De kerk uit 1884 heeft een stompe toren en doet boven een fraaie deur de aanbeveling” Zoek de dingen, die boven zijn”. Achter het raam van het café De Stompe Toren aan de overkant staat achter het raam een gefotoshopte foto van de kerktoren ingebouwd in een nieuwbouwwijk. Het moet een waar schrikbeeld zijn voor de bewoners, maar misschien zou de eigenares van Nagelinstituut Noord Holland op nummer 50 er wel blij mee zijn. Op een kunstmatig eilandje even buiten het dorp staan twee vliegwielen.van het voormalig gemaal als herinnering. Het raakte in verval, toen het na 1958 overbodig was geworden. In 1974 werd het gemaal gesloopt, nadat het 80 jaar dienst had gedaan. Een foto en twee vliegwielen is alles wat rest.