Blankenheim
Tocht: 46 (6)
Bezocht op: 1 augustus 2007
Provincie: Overijssel

Achter de dijk liggen vele kleine meertjes, die achterbleven bij de verschillende dijkdoorbraken. Deze wielen waren het gevolg van de grote doorbraken in 1776 en 1825. Om de mensen te waarschuwen werd op de dijk een kanon geplaatst. Als het water 1.68 hoog was werd 1x geschoten, bij 2.18 2x en 3x als het water gelijk met de dijk stond. Er werd vier maal geschoten als de dijken braken. In 1928 schoot de kanonnier voor het laatst, in 1932 werd de afsluitdijk gedicht. Het kruidhuisje staat er nog, evenals het kanon. Het dak van het huisje kan omhoog geblazen worden, zonder dat de muren omvallen. Ook bij de kerk is een wiel, maar nu staan er nieuwe huizen in het ingepolderde land. Het cafe heet nog zeezicht, maar ook “’s Schompes”. Op de ramen staat waar je ’t schompes mee kan hebben, met lachen, met eten, met drinken en met swingen. Even buiten het dorp liggen oranje buizen als een onbedoeld kunstwerk in het land.