Ommerschans
Tocht: 115(6)
Bezocht op: 30 juni 2010
Provincie: Overijssel

Er is nog maar weinig over van de voormalige Ommerschans. Ooit was het de belangrijke waakhond om de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog buiten het gewest Friesland te houden. Het werkte vooral preventief, want als het er echt op aan kwam werd het onder de voet gelopen, zoals in het rampjaar 1672. Nu resten er nog wat waterpartijen, omzoomd met hoge bomen. In de 19e eeuw werd hier een kolonie gevestigd om de omliggende venen te ontginnen. Aanvankelijk met vrijwilligers, maar later werden ook landlopers en zwervers opgenomen. Dit kwam de naam van de kolonie niet ten goede. In 1890 kwam er een einde aan de kolonie. Er is niet veel meer over, slechts de Boskapel en de pastorie staan er nog. Ook boerderij nummer 4 was een onderdeel van de ontginningsprojecten.