Smilde
Tocht: 105(14)
Bezocht op: 29 oktober 2009
Provincie: Drenthe

De weg langs de Drentse Hoofdvaart wordt stevig onder handen genomen en de auto’s en de bussen moeten vaak wachten. Langs het kanaal staan naast voormalige boerderijen ook enkele landhuizen. Smilde heeft duidelijk een streekfunctie en het winkelcentrum is aangepast aan de huidige behoefte om met de auto snel veel boodschappen te kunnen doen. De kerk is zeshoekig met een houten klokkentoren op het dak. Het verzetsmonument laat een vrouw zien, die herijst uit de ellende van de oorlogsjaren.