Hijkersmilde
Tocht: 105(13)
Bezocht op: 29 oktober 2009
Provincie: Drenthe

Daar waar de Opsterlandse Compagnonsvaart uitkomt in de Drenthse Hoofdvaart ligt Hijkersmilde. Nu ligt er een brede brug over de vaart, maar vroeger zal er vast een sluis gelegen hebben. Het huis op de hoek moet dan van de sluiswachter zijn geweest. Toen in deze streken nog veen gestoken werd, was dit vast een belangrijke doorvoerroute en de schippers konden tijdens het wachten hun inkopen doen. Er is nog steeds een slager, die vandaag de bonensoep in de aanbieding heeft.