Schellingwoude
Tocht: 48 (2)
Bezocht op: 31 augustus 2007
Provincie: Noord-Holland

Over de brug over het IJ kom je via een rijtje arbeiders huizen bij de dijk. Hier liggen boten van pleziervaarders aangemeerd. Een boot heeft water gemaakt en ligt schuin in het water. Een pomp doet zijn best om het ruim weer leeg te krijgen. De huizen langs de dijk moeten hier ook al gestaan hebben in de tijd, dat Nescio er met zijn vrienden kwam. Na de bocht loopt de weg naar de sluizen. Die zien er nog steeds indrukwekkend uit. Vroeger woonde het personeel in twee rijtjes huizen, die apart voor hen gebouwd waren. Een bewoner zegt, dat er nog sluiswerkers wonen, maar ook andere mensen. Bij het kerkje staan een vrouw in het zwart aan mannen in het zwart uit te leggen hoe ze de catering hebben wil bij de receptie in de kerk. Gebeden wordt er weinig, gegeten des te meer.