Reeuwijk-Brug
Tocht: 86 (19)
Bezocht op: 16 april 2009
Provincie: Zuid-Holland

Er is inderdaad een brug, een vast brug, niet langer beweegbaar voor schepen. Een groot spandoek van de Nederlandse Hartstichting roept op tot gulle giften en een gezonde levensstijl. Langs het water een rijtje huizen, waar schippers vroeger vast hun inkopen konden doen. Op de hoek staat een huis, dat ooit het eerste gemeentehuis van Reeuwijk was. Daarin had de burgemeester zijn ambswoning en er was een kamer voor de gemeentezaken. Het huis heet nu ''s Gravenhoek, maar dat was eigenlijk de naam van een boerderij er tegenover, die 10 jaar geleden afgebroken werd. Door de Breevaart werd de gestoken turf naar Gouda vervoerd als brandstof voor de pijpenindustrie.