Zevenhuizen(Gouda)
Tocht: 86 (12)
Bezocht op: 16 april 2009
Provincie: Zuid-Holland

Zevenhuizen is eigenlijk een gezellige lange straat met winkels en in het midden een kerk. Achter de huizen loopt een oude watergang, die ooit nodig was als boezem voor de ingepolderde Zuidplas en als waterweg voor al het verkeer. Op veel plaatsen waren sluisjes of “verlaten” waardoor de schepen in de hoger gelegen vaart konden komen. Rond die sluizen ontstonden kleine buurtschappen en inderdaad begonnen met zeven huizen toen het gebied nog verveend moest worden ontstond zo een aaneengesloten lint van huizen.
Een mooie geschiedenis, eerst moeras, toen gebied voor brandstof voor de steden, toen een plas en toen een gebied voor landbouw en kassen. Voor hoe lang?