Groot Hitland
Tocht: 86 (7)
Bezocht op: 16 april 2009
Provincie: Zuid-Holland
Er loopt een veer tussen Ouderkerk aan de IJssel en Hitland.

Langs de dijk hebben veel nieuwe rijken luxe onderkomens gebouwd met uitzicht op de rivier. Toch is hier een paar kilometers stroomopwaarts geschiedenis geschreven. We hebben het over de nacht van 1 februari 1953, de waternoodsramp. Om 4 uur in de nacht steeg hier het water tot 5.84 boven AP. De oude slecht onderhouden dijk was hier amper een meter breed. Het water spoelde over de dijk en vrat aan de buitkant van de dijk. Er ontstond een gat van meer dan 15 meter en de burgemeester vorderde het schip :De Twee Gebroeders” van schipper A. Evergroen. Het schip werd op zijn kop tegen de dijk gevaren en dwars in het gapende gat gebracht. Zandzakken deden de rest en het gevaar voor 1 miljoen mensen in de zeer lage polder was geweken. Dat de dijk aan de andere kant van de rivier doorbrak, was voor deze mensen alleen meer een voordeel. Het standbeeld van een schipper en een stuk van zijn schip langs deze historische dijk spreek tot ieders verbeelding.