Kortenoord
Tocht: 86 (3)
Bezocht op: 16 april 2009
Provincie: Zuid-Holland

In een scherpe bocht van de Hollandse IJssel staat een hoge molen “De Windlust”. De molen is omgeven door een groot bedrijf in betonartikelen en een opslag van oude legervoertuigen. Een rijtje huizen op de dijk laat zien, dat de vroeger arbeider vlak bij hun werk konden wonen.
Kortenoord is ook de naam van een zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap[ Schieland en de Krimpernerwaard.