Bern
Tocht: 78 (17)
Bezocht op: 14 november 2008
Provincie: Gelderland

Bern bestaat uit een paar boerderijen langs vergeten stukken dijk. En van de boerderijen toont de resten van een ommuurde tuin en een versterkt huis. Het huis richting provinciale weg steekt wit af tegen de invallende avond