Herveld-Zuid
Tocht: 53 (19)
Bezocht op: 23 oktober 2007
Provincie: Gelderland

De kerktoren van Herveld-Zuid is een bekend herkenningspunt voor iedereen, die de grote Waalbrug passeert. Samen met een oude boerderij staat de kerk op een heuvel, enigszins beschermd voor het water. Zo ook de boerderij “De Tip”, nu een boerderijmuseum”. Maar de veiligheid gold niet voor het rampjaar 1809, toen de dijken braken, zowel bij Oosterhout, als bij Loenen. Het water kwam samen het de ijsschotsen en de schade was groot, meer dan 900 gulden en dat was de heft van de kosten van de bouw. De koeien werden wel gered, want er was een waterzolder met dikke balken. Via een houten brug werd het vee de zolder opgejaagd en daar vastgezet tot het waterpeil gedaald was. De passage “holder de bolder, er staat een koe op zolder” moet hier ergens zijn wortels hebben.