Grevenberg
Tocht: 71 (8)
Bezocht op: 30 juli 2008
Provincie: Drenthe

De brugwachter van Grevenberg is een vrouw. Ieder boot wordt vriendelijk gegroet. Langs het kanaal staan verspreid wat boerderijen. De kant wordt versterkt met nieuwe betonplaten. Een zijweg leidt naar een prehistorische begraafplaats, dat in de volksmond het Hunnenkerkhof heet. Het gaat echter niet om Hunnen, maar er liggen de gecremeerde resten van mensen uit het ijzertijdperk, dat van 800 jaar voor Chr, tot aan het begin van de jaartelling liep. De as werd in kleine greppels verspreid en dankzij de adellijke heer van der Wijck bleef een stukje bewaard. Het is er stil. Er staan een paar bomen en wat pluimgras. Er zijn zelfs nog een paar greppels te zien. In het land ernaast is alles in de loop der eeuwen omgeploegd.