Tocht 69 - Tussen Utrecht en Hilversum
Datum:
04 Juli 2008
Weersomstandigheden:
Wisselend bewolkt
20 graden.
Wind: West 5Reisgegevens:
Tocht:
IJsselstein via Utrecht en Groenekan naar Maartensdijk
Vanuit Maartendijk rondom de polder Achtienhoven
en via Groenekan en Utrecht terug naar IJsselstein
Afstand:
Tocht: 85 km
Aantal plaatsen:  15
 
1.     Blauwkapel
Tocht: 69 (1)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Blauwkapel ligt midden op een fort van de Hollandse waterlinie. Het is een echt fort met een buitengracht. Alleen fietsers kunnen er doorheen rijden. Vroeger was er nog een voetbalveld van een club uit de lager regionen, maar dat is er niet meer. Wel staat het kerkje trots in een zijweggetje. Er zijn zelf een paar nieuwe huizen gebouwd. Het kerkje kent een traditie van vele geloven en volgens een bekende werd er kort en krachtig gepreekt. De voorgangers hadden een verschillende kerkelijke achtergrond. Het laatste huis richting Groenekan heeft een mooie tuin. Het is een huis om te kopen, maar de bewoners zullen er vast willen sterven.
2.     Maartensdijk
Tocht: 69 (2)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


De Tolakkerweg gaat van Utrecht naar Hilversum en passeert eerst het zwembad met water van 30 graden in Groenekan en daarna een Chinees wokrestaurant. Parallel aan de weg loop de spoorbaan, met historische bogen, die tot industrieel monument zijn benoemd. Bij Maartensdijk begint weer een oude dijk die ,lang geleden, de uitvalsbasis diende voor de grote ontginning. We praten over de 14e eeuw. Het oude stadhuis is nu een gemeentelijk servicepunt van de gemeente De Bilt, maar aan de steen boven de deur is te zien, dat Sint Maarten vroeger beschermheilige was. Aan de andere kant van de weg staat een boom, die geplant is voor de vroegere koningin Juliana en wel op 30 april 1927. Langs de dijk staan oude boerdijen en naast de kerk staat een groot herenhuis. Er is wat nieuwbouw, maar gelukkig niet te veel. Op het kleine industrieterrein staat een gebouw met een mooie libel als logo van de firma Eduniek. Die doen in onderwijs en als gevolg van de fusie is er een verhuizing op komst. En zo wordt Maartendijk het kloppend hart van de onderwijsvernieuwing in Nederland. Ook de zorg voor kinderen, die in de knel dreigen te raken, is hier in goede handen.
3.     Hollandse Rading
Tocht: 69 (3)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Op weg naar Hollandse Rading is op nummer 162 een orgieënkweker Wubbe, die al 150 jaar bestaat. Op het pleintje daarna staat een beeld in de zon en een Poolse gastarbeider is bezig om de bewoners van nieuwe kliko’s te voorzien. Langs de weg staan mooie luxe huizen, die na 1930 gebouwd zijn, toen een arm boerendorp werd ontdekt door rijke stedelingen. Voor de deur een echte Morris. Hollandse Rading heeft ook een echt station en daar is de schaatsspecialist Hans Vollenbroek te vinden. Het dorp was eeuwenlang de grens tussen Holland en Utrecht. De weg richting Tienhoven langs het scheidende water is van een grote schoonheid.
4.     Egelshoek
Tocht: 69 (4)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Op weg naar Egelshoek is er een zijweg richting het landgoed Eindegooi. Het blijkt een mooie boerderij te zijn, aan de rand van het bos en met een mooi korenveld. Een zeer vriendelijk hond zorgt voor de begroeting en wil graag over de kop geaaid worden. De weg maakt een scherpe hoek, daar waar een wijds landschap richting Tienhoven begint. Na een oude sluis staat op de hoek een huis om voor altijd in te wonen, met een mooie grenspaal voor de deur, die Holland en Utrecht gescheiden houden. Wat verderop ligt een voormalig woonwagenkamp en door het verkeersbord zijn kogels geschoten. Een mooie oldtimer staat naast een paard naast een woonwagen en grenst aan het vliegveld van de Gooise Zweefvliegclub. Er is ook een parachutistencentrum. Op de stormbaan ertegenover proberen nieuwe soldaten zonder veel enthousiasme de klimrekken te nemen. Alleen de sergeant gelooft er echt in.
5.     Nieuw-Loosdrecht
Tocht: 69 (5)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Op het weidse vliegveld stijgen om beurten kleine vliegtuigjes op met mensen, die het gewoon leuk vinden om te vliegen. Natuurlijk zijn er wat kijkers. Nieuw-Loosdrecht is inderdaad nogal nieuw met veel nieuwbouw en een nieuwe bibliotheek. Pas langs de weg richting kasteel Sypesteyn komen we weer kleine oude boerderijtjes tegen. Het kasteel kent een bijzondere beeldentuin met wisselende exposities. Vanaf de weg staat een groep van vier rode vrouwen met lang krullend haar. Een wachtende vrouw vindt dat dit rood zo goed past in het weelderig groen. Ze wacht op haar nichtje, die vandaag trouwt en nu bezig is met een fotosessie in de kasteeltuin. Ze hebben er mooi weer bij. Daarna gaan ze naar de kerk een paar honderd meter verderop, maar daar hoeft ze niet bij te zijn. De nieuwe stel kan het goed met elkaar vinden.
Door de struiken van het park probeer ik het bruidspaar te betrappen in hun geluk en dat lukt. De bruidegom tilt zijn bruid met enige moeite , in de armen. Het is voor de foto en zal waarschijnlijk voor de laatste keer in zijn leven zijn. De fotograaf is al weer weg voor de rapportage bij de kerk.
6.     Boomhoek
Tocht: 69 (6)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Bij Boomhoek beginnen de Loosdrechtse plassen en dus de boten. Je kunt er boten en huisjes huren. In een werkhaven worden boten in en uit het water gehesen. Er staat ook een heel klein huisje met de naam “Hartedief” Het is op 220-A en er staat ook een echt hart onder met de letters A en J. Volgens een man, die wat verderop zijn hek staat te verven is het geen huisje, maar een woonboot met een rietendak. Hij heeft gelijk. Het verliefde echtpaar heeft er 50 jaar gewoond, maar toen de man stierf vond de vrouw er niets meer aan. Ze verhuisde naar elders.
Schuin aan de overkant staat een luxe villa. Zou men daar ook zo gelukkig zijn?
Intussen passeren in een lange rij toeristen in kleine open kart-achtige autootjes.
7.     Muyeveld
Tocht: 69 (7)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


De enige weg van Muyeveld loopt over de grens van de Breukeleveense en de Loosdrechtseplas. Een visser vist en dat gaat steeds beter in de Breukeleveense plas. De plas dreigde dicht te groeien en hierdoor verstikte het leven. Nu baggert men de plas schoon, maar niet in het broedseizoen. Alles komt weer op 1.20 diepte en 250.000 m2 slip wordt afgevoerd en opgeslagen in een depot.
Elk huis in Muyeveld heeft een aanlegsteiger en een boot. Sommige huizen zijn van zwart geverfd hout.
8.     Breukeleveen
Tocht: 69 (8)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Ook Breukeleveen is een weg tussen de plassen. Met een grote hijskraan kunnen hier ook grote boten uit het water worden gehaald. Een vreemde rode tractor sleept ze vervolgens weg. Er staan veel dure huizen te koop, maar er worden ook nieuwe villa’s gebouwd. Appelbollenbakkerij Smolders lijkt hier niet helemaal op zijn plaats. Wel het huis met de naam “Visschershaven” met zijn rood-witte luiken en zijn bescheiden omvang. Hier werd vroeger echt gevist voor het dagelijks brood.
9.     Tienhoven (Maarssen)
Tocht: 69 (9)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


In Tienhoven staat een oud Rechthuis, nu een leuke uitspanning met terras. De twee kerken zijn gefuseerd en daarom staat de gereformeerde kerk nu te koop. Iedereen kerkt in de oudere Hervormde kerk, die er in1450 al als kapel stond. In 1611 werd het een echte kerk, die in 1813 door brand werd verwoest en daarna herbouwd. De ambachtsheren van Guntenstein hadden er een eigen kerkbank. De kerk is nu ook een Vakantiekerk en de dienst begint dan om 9.30 uur.
Aan de ene kant van Tienhoven ligt achter de huizen een diepe polder en aan de andere kant de Tienhovense plassen. Daar verscholen zich in de oorlog onderduikers en de stand van de wieken van de molen gaven aan als er voor hen gevaar dreigde. Bij de molen wordt dit als volgt gedicht:
Ons volk in angst en rouw
De molen gaf het teken
Aan vrijheid trouw
Zich niet liet breken
De molen heet “De Trouwe”.
Er is in Tienhoven trouwens ook een heel klein particulier schaatsmuseum. Bezoek op afspraak.

10.     Oud-Maarsenveen
Tocht: 69 (10)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Oud-Maarseveen ligt aan een rechte weg met een kleine vaart ernaast. Hierover ging vroeger vast het vervoer, toen de wegen nog slecht waren. Er is een klein zijstraatje, dat terecht “In ’t gras” heet. Het cafe is nog in dienst en de oude school is woonhuis geworden. Het laatste huis kijkt uit over de weidse Molenpolder.
11.     Westbroek
Tocht: 69 (11)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


De weg naar Westbroek heeft twee mooie rode fietsbanen gekregen. De toren van de kerk is overal in de omtrek te zien. Hij is dan ook knap hoog voor zo’n klein dorp. Een galerie van beelden heeft onlangs open dagen gehouden, maar bij de invang van het erf staat een lange lijst van verboden. Zo moeten ouders hun kinderen goed in de gaten houden en wordt het nuttigen van eigen consumpties niet op prijs gesteld. Alles is voor eigen risico.
Wat verderop liggen de Westbroekse Zodden en natuurgebied met veel trilveen. Eens in de veertig jaar wordt de hele zaak uitgebaggerd en kan de natuur zijn gang gaan. Eerst wat waterplanten, dan trilveen en daarna moerasbos en dan begint alles weer opnieuw. Er loopt een pad vernoemd naar een enthousiaste boswachter, het Bert Bospad. De structuur van legakkers en petgaten is nog zichtbaar. Vlak bij de kerk staan horen, zien en zwijgen als een tuinbeeld voor het raam samen met een zelfgeknutselde tractor voor het nageslacht, nu als bloembak. Er is een winkel waar hoeden gemaakt worden met de naam “Onder een hoedje”. Ter bescherming van de kleine hoedendragertjes wordt iedereen verzocht het hek te sluiten. Een zij weg loopt dood naar een molen, waar een winkel bij is.
12.     Achtienhoven (Westbroek)
Tocht: 69 (12)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Er staan nog steeds veel mooi boerderijen in Achtienhoven. Het zijn er intussen meer dan achttien geworden. De meeste zijn door de nieuwe bewoners keurig gerestaureerd en soms van frisse kleuren voorzien. Soms is ook het ook in de oude glorie hersteld, zoals bij boerenhofstede Veelust. Een medewerker van de brandweer controleert een waterput. Bij de reparatie van de weg heeft men de put dichtgeasfalteerd en dat kan bij brand kostbare minuten kosten. De zaak wordt snel hersteld. Tussen hoge bomen staat een verloren fabriek in gele tinten en donker rode vensters.
13.     Achterwetering
Tocht: 69 (13)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Vlak voor Achterwetering maakt de weg een scherpe hoek. Bij de ontginning lang geleden was daar vast een reden voor. Op de hoek staat boerderij de 12 Gaarden, waar nu allerlei tuinspeelgoed verkocht wordt. De gele mannetjes, die waarschuwen langzaam te rijden voor de kinderen lijken populair. Verder een paar mooie boerderijen o.a. Beukenstein met een moderne gevel en mooie hoge bomen. Op de hoek van de oude weg Utrecht-Hilversum ligt het witte landgoed Persijn, verscholen in het groen.
14.     Nieuwe Wetering
Tocht: 69 (14)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Om bij Nieuwe Wetering te komen met de snelweg worden overgestoken. Aan de weg richting Bilthoven staat een grote benzinepomp. En er is een stukje van de oude weg langs het buurtschap. Er is een fietstunnel richting Maartendijk en voor een huis springt een jongen in zijn eentje vrolijk op een trampoline.
15.     Groenekan
Tocht: 69 (15)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht


Door de bossen van Voordaan loopt een fietspad. Er is een klein meertje, waar fietsers even uitrusten op een bankje. Groenekan heeft zijn hockeyclub en een wijk met ruime huizen in het groen. Het oude stadhuis is nu een onderwijsinstelling, maar er is ook een stukje buurthuis bij. Wat verderop is een hangplek voor jongeren, maar die ontmoeten elkaar daar vooral bij het uitlaten van de honden. De Veldweg is nog steeds de grens tussen het dorp en de weilanden.
De oude ontginningsdijk gaat onder de snelweg door en passeert de spoorbaan. Op de hoek is een voormalig buurtcafe omgebouwd tot Chinees wokrestaurant. Op de weg richting fort Ruigenhoek is veel te zien. Er staat een molen zonder wieken, er is een kappersbedrijf van moeder en dochter, de straat werd ooit buurtvoetbalkampioen, er wordt water opgepompt van heel diep en er was een hindernis om in een oorlog gevechtswagen tegen te houden. Overal hangen vlaggen met drie groen kannen. De provincie wil vast deze gemeente herindelen en daar zijn de bewoners het niet mee eens. Vanaf het fort loopt de Kanonsdijk weer richting Utrecht. In de volkstuin worden de boontjes geoogst.