Tocht 31 - Vijf Heeren Landen
Datum:
08 Maart 2007
Weersomstandigheden:
Mooie wolkenluchten met zon.
14 graden.
Wind: West.3Reisgegevens:
Vanaf IJsselstein op de fiets.

Afstand:
95 km
Aantal plaatsen:  21
 
1.     Hagestein
Tocht: 31 (1)
Bezocht op : 8 maart 2007
Provincie: Utrecht


Sinds jaren bekend van de stuw, maar nooit bezocht. Het grote recreatiemeer “Everstein” ligt er verlaten bij en is nu het bezit van de watervogels- en andere vogels. Hagestein ligt duidelijk op een donk met de kerk als hoogste punt. De huizen houden de smalle strook aan.Het oude gemeentehuis is een gewoon woonhuis. Het kleine torentje herinnert aan iets bijzonders net als de eerste steen van 1930. Als in zoveel dorpen werden de gemeenten samengevoegd en bleven de oude raadhuizen werkloos achter. Een streekbus rijdt voorzichtig door de smalle straat. Er zit een meisje in, die belt met haar mobiel.
Langs de stuw is een vistrap aangelegd, waar de zalm weer rivieropwaarts kan zwemmen om te paaien. Onder de stuw loopt een tunnel naar de overkant, voor als de kleppen omhoog staan. Je kan er alleen door bij een excursie.
2.     Tienhoven (Vianen)
Tocht: 31 (2)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Utrecht


Er zijn vele andere Tienhovens, volgens de vrouw. Dit is maar een buurschap, een weg eigenlijk. In de verte liggen de grienden, vroeger een belangrijke bron van inkomsten, de natte grond bracht zo nog wat op. Nu is alles in het bezit van het Zuid-Hollands Landschap. Een deel laten ze verwilderen en een.deel wordt onderhouden en gebruikt voor beschoeiingen. De buurman heeft er 7 jaar geleden een gording van gevlochten, maar die is aan vernieuwing toe. Het is hier nu rustig, maar ’s ochtends en ‘s avonds is er veel te veel sluipverkeer. De overbuurman heeft een vrachtwagen bedrijf en kan dan de weg niet opkomen. De obstakels in de weg helpen niet echt. Iedereen rijdt hard en wil op tijd thuis zijn en de files omzeilen. Ze rijden wat verder op in een fuik en krijgen dan een fikse boete. Een schrale troost. Langs de weg liggen bossen wilgentakken. Die worden opgehaald en versnipperd.

3.     Kortgericht
Tocht: 31 (3)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Hij woont er al 70 jaar; de man die hout staat te kloven met zijn nieuwe machine. Zij buurjongen helpt hen met het tillen van de zware blokken. Ze komen uit Zoutkamp, die blokken, bij het Lauwersmeer. Vroeger kreeg hij ze voor niets, maar sinds kort stoken de elektriciteitscentrales biomassa’s en dat kost ze geld. In de Middeleeuwen was dit de dijk tussen Holland en Gelre, maar dat is later de Diefdijk geworden. Die hield het hoge water beter tegen. Lang was er een beurtdienst tussen Leerdam aan de Linge en Everdingen aan de Lek. De producten van de boeren en alle vracht kwam vroeger langs zijn huis. De buurjongen heeft geen tijd voor geschiedenis, stapt op zijn brommer en rijdt weg naar zijn leeftijdsgenoten.
4.     Schoonrewoerd
Tocht: 31 (4)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Het dorp is nu verkeersveilig sinds er een rondweg om het dorp is.
Nu kan een moeder met haar twee keuters op een bankje in de zon zitten op het plein bij de kerk tegenover de bakker van 1901. De verkiezingsborden zijn al weer verouderd. Een beeld van twee pauwen lijkt wel tijdsbestendig. Het is duidelijk, dat de kerk en de huizen op een mooie zandrug lagen. Achter de kerk ligt naast het kerkhof het oude schoolhuis.Daar achter begint de nieuwbouw. Vlak naast het dorp ligt de grote kaasfabriek waar de echte Leerdammer wordt gemaakt. De naam “Schoonrewoerder” ligt niet zo lekker in de mond. De kaas wel trouwens.
5.     Overheicop
Tocht: 31 (5)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Er loopt nu een rondweg om Schonerwoerd. De weg naar Overheicop loopt nog steeds dood, behalve voor fietsers. Na het kerkhof is het is er mooi wonen langs de oude wetering. Er staan wat huizen een de smalle reep land, maar vooral opgeknapte kleine boerderijen. Het uitzicht is er wijds. Ooit sliep ik er een week in een oude bouwkeet op wielen tussen de hoogstamfruitbomen. Ik kan de plek niet meer vinden.
6.     Overboeicop
Tocht: 31 (6)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Langs de lange vaart staan de boerderijen. Er is een streek museum “De schaapkooi”, die bezoekers de schoonheid van dit landschap wil laten zien. Het is er nu dicht, maar een koppel fazanten vliet klepperend op. Bij een oude knotwilg is een gorden van wilgentakken gevlochten, vlak bij de paddenpoel. Steeds meer stukken land komen in handen van het Zuid Hollands Landschap..Onder een brug ligt een oude kano. Hij is ooit “huwelijksboot” gedoopt. Niemand kan me vertellen waarom.

7.     Hei- en Boeicop
Tocht: 31 (7)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Het is druk op de weg. Moeders brengen hun kinderen op de fiets naar school. Ze vertrouwen het verkeer niet en terecht, want vaak passeert een bulkwagen of een grote tractor. De school naast de kerk tussen de bomen is natuurlijk “met de bijbel”. In het dorp heeft men langs de lange lintbebouwing ook gewone huizen voor de eigen bevolking kunnen bouwen. De oude historische boerderijen vertellen het verhaal van vervlogen rijkdom. De meeste zijn opgeknapt, net als een arbeidershuis op de smalle strook langs de wetering, waarvan de luiken felle kleuren kregen. Ooit tekende ik hier een oude boerderij, die er nu slecht aan toe is. Bouw plastic moet het inregenen voorkomen.

8.     Middelkoop
Tocht: 31 (8)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland.


Vanaf het Merwedekanaal, waar net de hoge populieren zijn gekapt, loopt een weg met bochten terug de polder in. De weg volgt de oude veenstroom, die gebruikt is bij de ontginning. Op de hoek staat een bedrijf, dat vroeger veel tractoren verkocht, maar nu het moet hebben van grasmaaiers, Veel boerderijen zijn in handen gekomen van mensen, die graag buiten willen wonen en veel gras moeten maaien. Er wordt veel verbouwd en nieuwe rieten daken gebonden, maar in het water weerspiegelen de bomen, de boerderijen en de Hollandse lucht. stellingen van..

9.     Hoogeind (Leerdam)
Tocht: 31 (9)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Na de kruising wordt Middelkoop plotseling Hoogeind. Het blijft een lange rechte weg met een sloot en boerderijen, waarvan er veel de weg naar bemiddelde stadbewoners hebben gevonden. Ze worden dan ook goed opgeknapt en onderhouden. In een boomgaard staat de witte Wilhelminahoeve. Achter de boerderijen strekt zich de groene polder uit met erboven mooie Hollandse luchten. Voor een oude boerderij staat een majesteitelijke boom.
10.     Loosdorp
Tocht: 31 (10)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


In de polder rond Loosdorp hebben tientallen eenden hun intrek genomen. De oever is natuurvriendelijk aangelegd. Er is een wandelgebied aangelegd voor de vele bewoners van de nieuwbouw van Leerdam. De weg is nog onaangetast, maar de boerderijen zijn bijna allemaal verdwenen. Het huis op de hoek heeft in de gevels een staan met een heilige vrouw en de verzekering, dat de hoop van de rechtvaardigen de blijdschap is. Het is druk in Loosdorp met gepensioneerde fietsers en mensen, die hun honden uitlaten..

11.     Leerbroek
Tocht: 31 (11)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


De kerktoren van Leerbroek is vanuit de hele polder te zien. Het dak is bijna even hoog als de toren. Op het dak heeft een ooievaar zijn nest in gebruik genomen. Het gemeentehuis is nu een verzekeringskantoor. Drie vrouwen zemen ijverig de ramen op deze eerste lentedag.
Een vervallen boerderij naast de kerk wacht op een rechtelijke uitspraak, zodat de weg door het dorp verder verbeterd kan worden

12.     Geer (Z-H)
Tocht: 31 (12)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Vanaf Geer is er een mooi uitzicht op de kerktoren van Leerbroek met zijn hoge kerkgebouw.
Er staan wat boerderijen, maar de vrede is er verstoord. In de tuin staat een trekker te koop en een bord met de tekst “ Dankzij de buren Verhoef (grienduil) moesten wij onze nieuwe schuur afbreken”. En alsof dit niet al erg genoeg was is wat verder op een meditatiecentrum gekomen om bewust te leren leven met jezelf. Meer informatie via www.nataraj.nl.
13.     Nieuwland
Tocht: 31 (13)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Vanaf Nieuwland loopt de vaart naar Arkel aan de Linge, vroeger veel gebruikt voor al het vrachtvervoer. Aan beide kanten is een dorpsweg. De kerk van Nieuwland staar hoog, zoals alle kerken in dit oude veenland. Er wordt nog begraven rondom de kerk. In achterkamer van het huis ernaast is de zendingswinkel te vinden, die vandaag helaas gesloten is.
Wat verloren in de polder staat een rijtje huurhuizen.
14.     Weverwijk
Tocht: 31 14)
Bezocht op : 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Een boer vond een mooie brievenbus in de vorm van een trekker.
De weg kronkelt zich naar Meerkerk met uitzicht op de wilgen en de eilanden. Langs de weg liggen de bossen wilgentenen, Een wit schaap staat met twee zwartte lammetjes in de voorjaarswei. Een klein arbeiders huisje kreeg steeds meer schuren op een smal strookje land. Een boerderij staat op instorten, maar die aan de overkant wordt gerenoveerd..
15.     Den Dool
Tocht: 31 (15)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Het buurtschap, dat veel streekbewoners, vooral aannemers, hun achternaam gaf. Een vervallen boerderij heeft uitzicht op de snelweg in de verte. De Giessen loopt er dood tegen een gemaal en een watermolen. Bij de splitsing van twee watertjes heeft iemand een tuin vol witte beelden gemaakt. Hun huis van Hans en Grietje wacht op een sprookje. Het is er stil en mooi.
16.     Noordeloos
Tocht: 31 (16)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Noordeloos is een dorp om te schaatsen. De bruggen over de Giessen zijn er hoog en rond. Het landschap is meer dan Hollands. Er is een witte herberg, waar vroeger echt de paarden werden uitgespannen. Het paard hangt nog aan de gevel. Een oude man met zwart pak en pet op een fiets maakt het verleden van de streek zichtbaar. Op het kerkplein zit een fiets echtpaar uit Meerkerk (uitspreken met het accent op kerk) in de zon bij het beeld van burgemeester Schakel, een verzetsheld uit de 2e wereldoorlog. Een groepje kinderen komt met oma langs. Ze dragen samen een werkstuk van school, kartonnen bomen, een decor van een toneelstuk.

17.     Broek (Ameide)
Tocht: 31 (17)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


Lange rechte wegen leiden naar Broek, dat zelf aan een kronkelweg ligt, waar ooit boerderijen op zandruggen naast een veenstroom gelegen moeten hebben, Broek is beroemd, omdat hier de opmars van de Stichting Vrije Recreatie ligt. Het kamperen bij de boer, werd van moeilijke regelgeving ontdaan. Het kampeerterrein is nu leeg op een verdwaalde caravan na. Achter het hek met het opschrift “De Victorie”.
18.     Achthoven (Ameide)
Tocht: 31 (18)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


De dijk ligt er kaal bij. De dijkverzwaring is net langs geweest en heeft nieuwe asfaltpaden naar de dijkhuizen aangelegd. Het gras moet er nog naast groeien. Een meisje brengt op haar fiets het reformatorisch Dagblad rond.
19.     Lexmond
Tocht: 31 (19)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-HollandHet straatje vanaf de dijk naar de kerk kent nog alle voorzieningen van een ouderwets dorp. De bakker, de slager, de herberg, een bloemenzaak, een fritestent ze zijn er nog allemaal.
Bij de eeuwwisseling schonk de middenstand het dorp een beeld van de laatste dorpsomroeper, Gerrit van Veen. Boven zijn fiets hangt een satellietverbinding om de nieuwe tijd aan te geven.Een wapen boven een wit huis laat weer zien, dat ook hier vroeger een eigen gemeentehuis heeft gestaan. .
20.     Kortenhoven
Tocht: 31 (20)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland


De uiterwaarden staan gedeeltelijk onder water. Twee boten passeren elkaar op de rivier. Het water schittert. Bij een boerderij tegen de dijk staat een bijzonder geknipte leilinde.
21.     Helsdingen
Tocht: 31 (21)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Utrecht


Vanaf de dijk is er nog een rand met moersbos, maar Helsdingen is eigenlijk een wijk van Vianen geworden. Het uitzicht vanaf de dijk naar het noorden met het silhouet van de zendmast en de torens van IJsselstein is niet veranderd.