Tocht 205 - Flevoland : hoge molens en lage luchten
Datum:
22 November 2013
Weersomstandigheden:
Bewolkt
Temperatuur: 7 graden
Wind: NO4

Reisgegevens:
IJsselstein – Utrecht op de fiets
Utrecht – ‘t Harde met de trein
Tocht: t Harde – Nijkerk (via de Flevoland)
Nijkerk – Utrecht met de trein
Utrecht – IJsselstein met de fiets


Afstand:
Utrecht – IJsselstein vv 28 km
Tocht 127 km
Totaal 155 km
Aantal plaatsen:  6
 
1.     Biddinghuizen
Tocht: 205(1)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


Via de brug bij Elburg komt men in het nieuwe land. Een fietspad voert naar een echt boste met een meertje. De polder van Oostelijk Flevoland viel in 1957 droog en de bomen hebben inmiddels de tijd gehad om uit te groeien. Het geven van passende straatnamen is hier een creatieve bezigheid, vandaar de Alikruikweg en de Mosselweg. Op het land wordt druk geploegd, de weg is bedekt met modder en de voederbieten liggen op een hoop. De schuren bij de boerderijen zijn opgebouwd uit vooraf gefabriceerde elementen en de woonhuizen zijn ruime bungalows aangepast aan de wensen van de bewoner. Langs de weg staan blauwwitte palen met een rood vliegtuig in de top. Ze markeren de plaatsen waar in de oorlog bommenwerpers zijn neergestort. In de verte steekt het reuzenrad van Walibie boven de bomen uit. En dan eindelijk de binnenkomst van Biddinghuizen, geen flats en veel eengezinswoningen. De open ruimtes zijn inderdaad zeer ruim en geven de voorbijgangers een enigszins verlaten gevoel op deze bewolkte herfstdag.Daar kan het kunstwerk met zijn kleurig dakje weinig aan veranderen. Op het pleintje voor lunchroom Twins en café De Zon is het druk. Iedereen wacht op zijn of haar lekkerbek bij de visboer uit Elburg. De wagen met Turkse hapjes en de oliebollenkraam hebben minder belangstelling. Dat is anders als hier het festivalgangers van Lowlands neerstrijken. Biddinghuizen onderstreept zijn landelijke karakter door de inzet van de ijsvogel als logo. Hij staat zelfs naast de blauwe deur van een woonhuis.
2.     Dronten
Tocht: 205(2)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


De Biddinghuizerweg wordt doorkruist met wegen met namen als de Haringweg, de Palingweg en de Garnaalweg. Het is duidelijk, dat hier ooit de zee de baas was. Op een paal staat een rood zeilschip. Het is een windwijzer, maar vooral een plaats waar men een scheepswrak heeft gevonden. Omdat de polder pas een halve eeuw oud is, zijn de huizen nog betrekkelijk nieuw. De huizen in de Zeilmakersstraat hebben leuke afdakjes boven de voordeur. Er wordt hier nog gebouwd, want Dronten heeft een centrum functie en is blij met haar nieuwe station aan de Hanzelijn. Bij het winkelcentrum staat een hoge klokkentoren en een beeld van vier mensen, die elkaars gezelschap zoeken. Hier zijn woontoren gebouwd en rondom zijn er de geplande voorzieningen zoals de een medisch centrum. De moskee zal bij de ontwerpers vast nog niet in beeld zijn geweest, de brandwee kazerne vast wel. Het is druk in het centrum. Iedereen doet er de vrijdagse boodschappen en de feestdagen naderen.

3.     Swifterband
Tocht: 205(3)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


De ontwerpers van de Flevopolder hadden, naar voorbeeld van de Noordoostpolder aanvankelijk veel meer dorpen gepland. Maar de schaalvergroting in de landbouw, het vertrek van de landarbeiders en de opkomst van de eigen auto veranderde de planning.. Swifterband is misschien nog het meest authentieke dorp. Er is een bescheiden industrieterrein, een bedrijf met landbouwmachines en een blok met kleine winkels. Natuurlijk is er de kerk met een klokkentoren en een bibliotheek in een park met moderne beelden. In een beeld van soort witte scherp zitten drie plaatselijke jongeren. De meisjes doen het woord. Ze zijn hier best gelukkig al is er voor hun leeftijd niet veel te doen. Er is natuurlijk een skatebaan, maar voor een avondje stappen moeten ze naar Dronten of naar Lelystad en om vier uur nachts rijden er geen bussen terug. Het vervoer door ouders is geen optie en terugfietsen kan alleen in een groepje. Het lijkt minder belangrijk nu je via facebook ook veel vrienden kan maken. Voor de leefbaarheid is er aan de rand van Swifterband een bos aangelegd en voor de doden is er een begraafplaats. Windmolen wuiven de fietser uit.
4.     Lelystad
Tocht: 205(3)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


Even buiten Lelystad ligt landschapskunst in de vorm van het Observatorium van Robert Morris. Je moet het eigenlijk vanuit de lucht zien met zijn dubbele cirkel doorsneden door een rechte lijn. Kleine driehoekige poortjes geven een inkijkje. Op het plaatselijke industriegebied maakt men beton aan de Betonweg en voor de fietser is het nog een hele klus om het centrum te vinden. Bij het ziekenhuis en het naastgelegen winkelcentrum zoeken auto’s naar een parkeerplekje. Bijna botsingen zijn onvermijdelijk. Scholieren volgen de aparte fietsroute om zo langs de plaatselijk bioscoop en kunsttempel te komen. Hier staat een beeld van een zeearend en op de straatstenen hebben kunstenaars een soortgenoot en een dravend paard vereeuwigd. In het centrum is het druk en door de hoge torens met appartementen voelen de winkelstraten intiem aan. Bij het station is het druk en een kunstwerk kronkelt zich omhoog. Een nieuwe polder heeft recht op nieuwe kunst.
5.     Lelystad-Haven
Tocht: 205(5)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


De weg van Lelystad-Centrum naar het IJsselmeer is voor fietsers niet eenvoudig. Slechts de dalende zon geeft richting en dat is nodig omdat veel straten in de woonerven zijn opengebroken. Gemaal De Wortman wordt dan ook met enige opluchting waargenomen. Samen met 2 andere gemalen heeft de Wortman in 9 maanden het oostelijk deel van de Flevopolder drooggemalen, In 1956 was de ringdijk klaar, in 1957 was de polder droog en in 1962 werd de eerste grond verpacht. In de tussentijd werd riet gezaaid, een goede manier om water aan de bodem te onttrekken en de structuur te verbeteren. Aan de haven staan nog de eerste huizen van de werkers met hun lage daken en typerend metselwerk. De haven was de uitvalsbasis voor de inpoldering. Een vrachtboot passeert de sluis en verderop wachten plezierjachten op de volgende zomer. Rond ’t Bovenwater heeft men de nieuwe nieuwbouwhuizen gegroepeerd. Zo aan het water en met de Oostvaardersplassen achter de Knardijk is het goed leven in Lelystad-Haven.
6.     Zeewolde
Tocht: 205(6)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland


Het begon zo veelbelovend; de tocht van Lelystad naar Zeewolde. De zon daalde langzaam en kleurde de Oostvaardersplassen in haar warme licht. Een zilverreiger vloog op en het fietspad over de Knardijk was met Europees geld vervolmaakt. Er waren geen mensen meer. Het gemaal aan de Lage Vaart biedt net genoeg ruimte voor wandelaars en fietsers en een apart fietspad voerde door de polders van het nieuwe land. Een groot kunstwerk siert de Knardijk, ooit de scheiding tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Groepen ganzen vliegen over op zoek naar een plek voor de nacht en een zee van windmolen maakt een licht zoevend geluid. En dan is er een bordje naar Zeewolde speciaal neergezet voor de late fietser. Helaas blijkt na vele kilometers het bord door onverlaten een kwartslag gedraaid te zijn. De Vogelweg wordt langzaam donker en Google-map biedt uiteindelijk uitkomst. Het daglicht is verdwenen als uiteindelijk Zeewolde wordt bereikt. Het vignet van het politiebureau licht op in een buitenwijk en in het centrum is de kerstverlichting ontstoken. Bij de kerktoren is een intiem winkelpleintje met een klein poortje. De veerpont vaart niet meer en er is een fietspad door de donkere bossen richting Nijkerk. Het is hier echt aardedonker en in het licht van de koplamp schieten konijnen, vossen en wezels geschrokken weg. Het moet hier overdag heel mooi zijn. We zijn hier in het grootste aaneengesloten bosgebied van ons land met dank aan plannenmakers van de Zuiderzeewerken. De middenstand van Zeewolde vaart er wel bij.