Ballumerbocht
Tocht: 51 (3)
Bezocht op: 6/7 oktober 2007
Provincie: Friesland

Op de weg naar Ballum staat een bord naar Ballumerbocht. Het is echter geen echt buurtschap. Er staan welliswaar twee boerderijen., maar het gaat vooral om een aanlegplaats voor de reddingsboot. Een andere boot ligt er om de vaargeulen open te houden. Op een plaquette staan de hedendaden van de KNRM .Langs de dijk mag je fietsen en zo kom je ook langs een schitteren beeld van een dijkwachter, die aan een touw met een lamp de dijk inspecteert. Een collega houdt hen vast tegen de storm en de overslaande golven.