Asch
Tocht: 21 (11)
Bezocht op: 10 oktober 2006
Provincie Gelderland

Vaak fietste ik er voorbij, maar nu niet. Langs het kerkpad kom ik bij de kerk. Die is klein, maar mooi geschilderd in pastelkleuren. Achter het Kerkpad staan rijen nieuwe huizen. Een vrouw haalt onkruid tussen het grind uit en de hond van de buren gromt gevaarlijk. Ze is geboren en getogen in Asch, al was ze twee jaar weg om even samen te wonen met haar vriend. Toen konden ze het huis van haar ouders kopen. Vroeger woonden er graan handelaren, later was het de bakkerij van haar vader en moeder. De school verder op is nu buurthuis. Haar oom zat er nog op school. Toen werd die gesloten en most er school gegaan worden in Zoelmond. Vijftig jaar geleden werd de christelijke school gesticht en die is er nog steeds. Moeders wachten op hun kinderen en praten met elkaar en de juf. Kinderen spelen volleybal en oefenen in het jongs-meisjesspel. De kerk zorg nog voor enige binding, al moet de dominee gedeeld worden met Erichem. Er is een jaarlijkse markt met kininginnedag en natuurlijk de Asche-poestermarkt met minder kramen maar veel sociaal contact.Ik denk, dat ze wel in Asch begraven zal worden. Het dorp met op de hucht. Twee jongetjes spelen botsauto met hun speelgoedtractoren.