Loosdorp
Tocht: 31 (10)
Bezocht op: 8 maart 2007
Provincie: Zuid-Holland

In de polder rond Loosdorp hebben tientallen eenden hun intrek genomen. De oever is natuurvriendelijk aangelegd. Er is een wandelgebied aangelegd voor de vele bewoners van de nieuwbouw van Leerdam. De weg is nog onaangetast, maar de boerderijen zijn bijna allemaal verdwenen. Het huis op de hoek heeft in de gevels een staan met een heilige vrouw en de verzekering, dat de hoop van de rechtvaardigen de blijdschap is. Het is druk in Loosdorp met gepensioneerde fietsers en mensen, die hun honden uitlaten..