Westeresch
Tocht: 226(10)
Bezocht op: 1 september2014
Provincie: Drenthe

Men verlaat het fietspad langs het Oranjekanaal en komt op een bochtige weg, die naar de brink leidt. Westeresch heeft een beschermd dorpsgezicht en dat is terecht. De boerderijen zijn zeer historisch en men is zuinig op de schuren. Zon schuur wordt net opnieuw geverfd en dat moet om de 7 jaar met een mengsel van zwarte carboleum en beits. Langs de brink ligt een weg met veldkeien, mooi maar slecht voor de fietsbanden. Op een bordje wordt de ontstaansgeschiedenis van dit esdorp uitgelegd, hoe de boerderijen rond de brink lagen, die gemeenschappelijk bezit was. Het is de oudste vorm van bewoning hier in Drenthe. Bij een groot wit huis aan de rand van de es hangt de Drentse vlag en in de tuin staat een metalen beeld van een roeier.