Eppenhuizen
Tocht: 225(12)
Bezocht op: 26 augustus 2014
Provincie: Groningen

Een man in een auto stopt op de hoek van Eppinghuizen. Hij draait zijn raam open en vraagt of we het kunnen vinden. De vraag is, of hij iets gemerkt heeft van de aardschokken van de naburige gaswinning. Het antwoord is positief. Hij voelde een gerommel aankomen en gedurende twee seconden trilde de grond. Daarna begon het water in zijn zwembad heftig te golven. Hij maakt zich er niet zo druk om, net zoals zijn moeder 35 jaar geleden, die lag te schudden in haar bed. Toen maakte de media zich niet druk om Groningen. Wel moet er nu bijna bij elk huis wel schade worden hersteld, al valt het met zijn huis wel mee. Het paadje naar de kerk is slim verstopt tussen de hagen langs de weg. Het is weer zon verstilde plek met een waterstaatskerkje, een torentje met een luidklok, wat graven en een bijbehorend doodgravershuisje. Vanaf deze wierde is er uitzicht op de doorgaande weg in de verte.