Englum
Tocht: 224(14)
Bezocht op: 25 augustus 2014
Provincie: Groningen

Bij Englum raakt de oude dijk van het Reitdiep bijna de huizen van het buurtschap. Twee kleine arbeidershuisjes hebben stand gehouden. Bovenop de dijk staat een paard mooi en edel te wezen. Een grote vernieuwde boerderij draagt met ere de naam van het buurtschap. Het bijzondere van Englum ligt achter deze boerderij. Daar heuvelt het landschap met een pas gemaaid tarweveld. Een bord bij het hek geeft toelichting aan de recreŽrende fietsers. Vermeld staat dat we te maken hebben met waarschijnlijk de oudste bewoonde huiswierde van ons land. Opgravingen wijzen op de ijzertijd rond de 5e eeuw voor Christus. Een merkwaardige vondst uit latere tijd was een aantal schedels zonder onderkaak, die in een cirkel lagen. Dit schijnt uniek te zijn en een verklaring ontbreekt tot nu toe. Ook uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen zijn vondsten gedaan. Tussen 1913 en 1919 werd de wierde voor een groot deel afgegraven en omdat de grond te drassig werd waren de boeren blij met het plan om de zaak weer op te hogen. Onder het tarweveld huist een lange geschiedenis van overleven in een streek waar de zee vaak de baas was.