Kommerzijl
Tocht: 224(7)
Bezocht op: 25 augustus 2014
Provincie: Groningen

Er loopt een dijk dwars door het land richting Kommerzijl. Eens was dit de zeedijk toen de huidige Waddenzee nog vrij spel had en eb en vloed ver het land indrongen. De sluis (zijl) ligt er nog steeds en deed tot 1880 dienst, bij eb werd het water uit de polder gespuid en bij vloed gingen de sluisdeuren dicht. Toen het water bij Zoutkamp gekeerd werd., had de sluis geen functie meer, maar tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw zaten de deuren er nog in. De man naast de sluis weet dit allemaal en wijst op het pand van het waterschap om aan te geven, dat Kommerzijl ooit een belangrijke plaats was. De plaatselijke juf is op weg naar de gymzaal en de kinderen groeten haar uitbundig. In het dorp staat een kerkje zonder toren. Men kerkt er gereformeerd, een richting die zich hier 150 jaar geleden los maakt van de Hervormde moederkerk.