Heers

Het viaduct onder de snelweg door is smal. Een stoplicht regelt de doorgang voor auto. De kern van Heers bestaat uit een plantsoen met bomen keurig in het gelid. Rondom staan de voormalige boerderijen. Een man zwaait zijn vriend uit. Hij woont in een boerderij van een keuterboertje. Er kwam een verdieping op en het huis werd aangepast aan de eisen van deze tijd. Het plantsoen was ooit weiland, maar via de ruilverkaveling kreeg het een nieuwe bestemming. Een pilaar dankt iedereen, die hieraan heeft meegewerkt. De bloemen van bloemenvereniging Flora tonen hun bonte kleuren. Dat moet ook wel, want over drie dagen is er een open dag.