Sibrandabourren
Tocht: 221(21)
Bezocht op: 24 juli 2014
Provincie: Friesland

Hier is een bedrijf gevestigd, dat Friese raspaarden over de hele wereld levert. Op het hek staat een afbeelding van zo’n sierlijk paard voor een sulky. De bereider draagt een deftige hoge hoed. Verderop staat een soortgelijk paard, maar dan van plastic. Het oogt niet. Achter de kerk staat de school en naast het witte huis op de hoek is het Kareltjes Café met een oude reclame van Rivella aan de muur. Een oude fabriek heeft felle kleuren gekregen en de ophaalbrug is behouden gebleven door de inzet van de plaatselijke huisarts Kerbert. Als dank is de brug naar hem vernoemd.