Tersoal
Tocht: 221(20)
Bezocht op: 24 juli 2014
Provincie: Friesland

Het is moeilijk in te denken, dat Tersoal de bijnaam had van “Venetië van het Noorden” .Ooit lag het afgelegen en was over de weg nauwelijks bereikbaar. Alles ging over het water, koeien, schapen, rapen en kolen werden per praam vervoerd. Rustieke bruggentje verbonden de boerderijen. Er kwam een echte grintweg en de ruilverkaveling maakte een einde aan bruggen van vaarten. Wat zou dit nu een toeristische trekpleister zijn geweest. De kerk van het dorp heeft een lange geschiedenis en kreeg, volgens oude geschriften, al in 1353 een nieuw altaar. Ooit lag het dorp aan de Middenzee met verbindingen naar verre bestemmingen. Nu rest nog het wapen met in plaats van zwaarden en kronen, rapen en kolen. Tersoal heeft een buurthuis en een theehuis, waar het tweede kopje gratis is en alles slechts 2 euro kost.