Boksum
Tocht: 221(9)
Bezocht op: 24 juli 2014
Provincie: Friesland

Er loopt een smal fietspad door de weilanden van Hillaard naar Boksum. Onderweg slechts één boerderij in ruste. Twee pony’s knuffelen elkaar, maar voelen zich betrapt en draaien hun hoofden de andere kant op. Een vrouw laat twee honden uit en raakt verstrikt in de lijnen, Ze kan nog net vermelden, dat het nieuwe moderne gebouw het dorpshuis is. Ambachtsbakker Sybersma heeft een bescheiden terras en de beroemde suikerbroden zijn in de reclame. De oude pastorie is onevenredig groot in verhouding tot het dorp. De bescheiden huizen omsluiten de kerk, die boven op een terp staat, die tot de rand van het kerkhof is afgegraven. Beenderen van voorvaderen moeten zich vermengd hebben met de kostbare teelaarde. In het straatje rond de kerk laat een man een hele grote en een hele kleine hond uit. Het gesprek met de buren gaat over bijten. De conclusie is, dat elke hond wel eens bijt, alleen dat de beet van de grote meer problemen geeft.