Wirdum
Tocht: 221(3)
Bezocht op: 24 juli 2014
Provincie: Friesland

Een aantal jaren geleden telde Wirdum nog drie kerken. Eén van de kerken is een garage geworden met een kerkachtige uitstraling. Een wandelende bewoner weet iets van de geschiedenis van het kerkelijk leven. Je had de hervormden, die kerkten in de oude kerk bovenop de terp en de “fynen”. De Roomsen woonden een paar dorpen verderop. Zelf woont hij naast een andere kerk, dat nu woonhuis is geworden, wel met een mooi glas-in-lood raam. Het is bij 30 jaar geleden, dat de strijdbijl tussen de verschillende groepen werd begraven. De bijnaam van de bewoners is “torenkevretters” en dat slaat op de kerk, die ooit een tweede toren had. Die toren werd afgebroken en de stenen werden verkocht om de kerk te kunnen onderhouden.Een mooi oud pand was ooit een café en een grote boerderij werd dorpshuis. Voor de deur staat een bus voor bevolkingsonderzoek. Wirdum is een flink dorp met een brede straat, die naar de kerk leidt. De slager is geen modelslagerij meer, maar de naam staat nog wel op de gevel.