Medemblik
Tocht: 215(11)
Bezocht op: 1 mei 2014
Provincie: Noord-Holland

Voor het oude stoomgemaal staat een stoommachine, die ooit werd ingezet bij het dorsen van het graan. Het was het toppunt van vooruitgang, net als de machine die hielp met het snijden van het veen. Uit allerlei pijpen komt stoom. Want een groep technische mannen gooit hout op het vuur en laat alles draaien. Achter het museum ligt de Machinetuin met een stoomwals van de firma Ooms en Zn uit Avenhorn. Het telefoonnummer bestond uit drie cijfers: 641. Ook een baggermachine en een enorme hijskraan konden door stoom aangedreven worden. Op de duiker onder de dijk staat het jaartal 1892. Bij het naderen van Medemblik is duidelijk, dat de watersport hier koning is. Twee zeilende vaders bezoeken met hun blonde dochters het kasteel. Ze hebben er veel over geleerd bv. dat het kasteel al in de 8ste eeuw door de Fries Radbout werd gesticht en dat Floris de V er een dwangburcht van maakte. Om het kasteel werd veel gevochten o.a. door “Grote Pier”. Later kwam het binnen de stadwallen te liggen en werd het rustiger. Toch waren ze meer onder de indruk van de harnassen van de ridders in het kasteel. Als tegenprestatie voor dit uitje moeten ze straks de boot schoonmaken. Daar hebben ze eigenlijk geen zin in.
De hoofdstraat van Medemblik is in bezit genomen door de middenstand en uitbaters van terrassen. In de zijstraten zijn verspreid historische panden te vinden, een afgezaagde boom met de afbeelding van oude munten,gouden rijders, en de poort van het voormalige weeshuis. Bij de molen even buiten de stad kijken hoge flats uit over de oude sluis, die ooit naar de Zuiderzee liep, maar nu eindigt in de Wieringermeer.